Bài 9: Phụ âm cuối ộm, ôm, om, ơm, iêm, uôm, ươm

1. Tập đọc phụ âm cuối

xົມ: đọc là ộm
ໂxມ: đọc là ôm
xອມ: đọc là om
ເxີມ: đọc là ơm
xຽມ: đọc là iêm
xວມ: đọc là uôm
ເxືອມ: đọc là ươm

2. Đánh vần 

- ຜົມ: ຜອ-xົມ-ຜົມ
 Phổm:phỏ+ộm=phổm
-ໂຈມ:ຈອ-ໂxມ-ໂຈມ
 Chôm: Cho+ôm=Chôm
- ປອມ: ປອ-xອມ-ປອມ
  Pom: Po+om=pom
- ເທີ່ມ: ທອ-ເxີມ-x່-ເທີ່ມ
 Thờm: tho+ơm+mây ệc=thờm
- ສຽມ: ສອ-xຽມ-ສຽມ
  Siểm: sỏ+iêm=siểm
- ພວມ:ພອ-xວມ-ພວມ
  Phuôm: pho+uôm=phuôm
- ເຫຼືອມ: ຫຼອ-ເxືອມ-ເຫຼືອ
  Lưởm: lỏ+ươm=lưởm

3. Tập đọc
 

ຕັດຜົມ ພັດລົມ ນໍ້ານົມ

ໂຄມໄຟ ຊຸດໂຊມ ໂຈມເອົາ

ກະປອມ ສ້ອມແປງ ກ່ອມລູກ

ເທີ່ມ ເລີ່ມຂຽນ ເພີ່ມພຸນ

ສຽມ ຈົ່ງຈຽມ ຢ້ຽມຢາມ

ນໍ້າຖ້ວມ ພວມອ່ານ ຮ່ວມມື

ງູເຫຼືອມ ປາເຊືອມ ເຫຼື້ອມໃສ

 


4. Tập đọc theo đoạn văn

- ແມງກະເບື້ອປີກອ່ອນສີແດງ ແຍງຫາຊົນ ດອກດວງພັນໄມ້ ບິນມາໄຕ້ມາລາຫອມກິ່ນເຫັນແມ່ເຜີ້ງ ເລີຍຈ້ອງຈອບແນມ ເຜີ້ງຍິ້ມແຍ້ມ ຖາມວ່າມີຫຍັງເຮົາຍິນດີປາກດອນໂຕໄດ້ ຍາມເມື່ອມີໄພຕ້ອງ ສອງເຮົາໂຮມກຸ່ມ ສາມັກຄີຫໍ່ທູ້ມພາຍໜ້າຢ່າລືມ.
- ມື້ໜຶ່ງຈີ່ຈ້ຽມໄປຢາມກະປອມແຕ່ໄປພໍ້ງູເຫຼືອມ ມັນຖາມງູເຫຼືອມວ່າເປັນຫຍັງນໍຄໍກະປອມຈຶ່ງແດງ? ງູເຫຼືອມຕອບວ່າຄໍກະປອມແດງຍ້ອນທຳມະຊາດຂອງມັນ, ຈີ່ຈ້ຽມ ຂອບໃຈງູເຫຼືອມ ແລະ ເດີນທາງຕໍ່ໄປ.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 2615 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat