Bài 2: Phụ âm cuối ụt, ut, ệt, êt, ẹt, et

1. Tập đọc phụ âm cuối

xຸດ: đọc là ụt
xູດ: đọc là ut
ເxັດ: đọc là ệt
ເxດ: đọc là êt
ແxັດ: đọc là ẹt
ແxດ: đọc là et

2. Đánh vần

- ດຸດ: ດອ-xຸດ-ດຸດ
  Đút: Đo+ụt=đút
 - ລູດ: ລອ-xູດ-ລູດ
   Lụt: Lo+ut=lụt
- ເປັດ: ປອ-ເxັດ-ເປັດ
  Pết: po+ệt=pết
- ເທດ: ທອ-ເxດ-ເທດ
  Thệt: tho+êt=thệt
- ແມັດ: ມອ-ແxັດ-ແມັດ
   Mét: mo+ẹt=mét
- ແດດ: ດອ-ແxດ-ແດດ
  Đẹt: đo+et=đẹt

3. Tập đọc

 

ລົດດຸດ ໝາຍຈຸດ ທີ່ສຸດ 

ຜັກກູດ ຕະລູດ ໝາກຂີ້ຫຸດ

ເປັດ ຕຶກເບັດ ເກັດປາ

ເທດ ປະເທດ ສາເຫດ

ແກັດ ໄມ້ແມັດ ກະແຊັດ

ແຮດ ແສງແດດ ຝາແຝດ


4. Tập đọc theo đoạn văn

- ສຽງໝູຮ້ອງ     ອິດອີດ ອູດອຸດ
ດຸດທາຮູ         ຢາກອອກຈາກອອກ
ຢາກໄປຊອກ      ຫາພຶດທາຮຳ
ຂ້ອຍເລີຍກຳ      ເຂົ້າໃສ່ນໍ້າມວກ
ເທດັງຈວກ        ໃສ່ຮາງໃຫ້ໝູ
- ເປັດນ້ອຍ        ລອຍນໍ້າແປດໂຕ
ບາງໂຕລອຍ       ມຸດຫົວລົງໃຕ້
ຜຸດໂຜ່ໄດ້          ໄກ່ຝັ່ງອອກວັງ
ເປັດຮ້ອງດັງ        ສຽງໃດບອກແນ່

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 2615 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat