Bài 4: Phụ âm cuối ăn, am, ịn, in, ựn, ưn,ụn, un

1. Tập đọc phụ âm cuối 

xັນ: đọc là ăn
xານ: đọc là an
xິນ: đọc là ịn
xີນ: đọc là in
xຶນ: đọc là ựn
xືນ: đọc là ưn

2. Đánh vần 

- ຂັນ: ຂອ-xັນ-ຂັນ
  Khẳn: Khỏ+ăn=Khẳn
- ຄານ: ຄອ-xານ-ຄານ
  Khan: kho+an=khan
- ກິນ: ກອ-xິນ-ກິນ
   Cịn: Co+ịn=cịn
- ຕີນ: ຕອ-xີນ-ຕີນ
  Tin: to+in=tin
- ທຶນ: ທອ-xຶນ-ທຶນ
  Thựn: Tho+ựn=thựn
- ຄືນ: ຄອ-xືນ-ຄືນ
    Khưn: kho+ưn=khưn
- ບຸນ: ບອ-xຸນ-ບຸນ
    Bụn: bo+ ụn=bụn
- ມູນ: ມອ-xູນ-ມູນ
  Mun: Mo+un+mun

3. Tập đọc 
 

ຂັນ  ວັນຈັນ ຂຸດດິນ

ກະດານ ທະຫານ ໄມ້ຄານ

ບິນ ກິນເຂົ້າ ຕັດສິນ

ຕີນ ໂຕະຫີນ ປີນພູ

ຂຶ້ນ ມຶນຂາ ກອງທຶນ

ຟືນ ກາງຄືນ ບຸກບືນ

ຫຸ່ນ ບຸນ ໜໍ່ບຸ່ນ ນໍ້າຂຸນ

ຄູນ ກ້າມທູນ ມູນມັງ


4. Tập đọc theo đoạn văn

- ເຮົາຕ້ອງກິນເຂົ້າຊີ້ນປາຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ສຸກດີ ແລະ ສະອາດທຸກວັນ ຈຶ່ງສາມາດບຳລຸງໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາແຂງແຮງດີ.
- ມື້ນີ້ໄທບ້ານເຮົາເອົາເຂົ້າເປືອກໄປກອງໄວ້ເຮັດບຸນຢູ່ວັດ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກບ້ານເພື່ອວ່າມື້ອື່ນຈະໄດ້ຕັກບາດນຳແມ່.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 7060 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat