Bài 1: Phụ âm cuối ăt, at, ịt, it, ựt, ưt,

1. Tập đọc phụ âm cuối

xັດ: đọc là ăt
xາດ: đọc là at
xິດ: đọc là ịt
xີດ: đọc là it
xຶດ: đọc là ựt
xືດ: đọc là ưt

2. Đánh

- ນັດ: ນອ-xັດ-ນັດ
   Năt: no+ăt-năt
- ອາດ: ອ-xາດ-ອາດ
  Ạt: o+at= ạt
- ຜິດ: ຜອ-xິດ-ຜິດ
   Phít: Pho+ịt=phít
- ມີດ: ມອ-xີດ-ມີດ
  Mịt: mo+it=mịt
- ຄຶດ: ຄອ-xຶດ-ຄຶດ
    khứt: kho+ựt=khứt
- ມືດ: ມອ-xືດ-ມືດ
    Mựt: Mo+ưt=mựt

3. Tập đọc

 

ໝາກນັດ ຜັກສະຫຼັດ ປາກັດ ຜັກກາດ ຕີລະນາດ ສະອາດ
ລູກຄິດ ຈິດໃຈ ຫຼົງຜິດ ມີດຕັດ ຂີດເສັ້ນ ໝາກຫວີດ
ນັ່ງຄຶດ ງຶດງໍ້ ອຶດອັດ ຍືດອອກ ແກງຈືດ ຄ່ຳມືດ

 

4.Tập đọc theo đoạn văn

- ອາທິດນີ້ ຂ້ອຍປູກຜັກຊ່ວຍແມ່, ແມ່ເວົ້າວ່າ ປູກຜັດກາດ ຜັດສະຫຼັດ ແລະ ຜັດບົ່ວບໍ່ຕ້ອງສິດຢາຂ້າແມງໄມ້ກໍໄດ້ເພາະຢາອາດມີພິດຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 2615 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat