Bài 3: Phụ âm cuối ột, ôt, ot, ơt, iêt, uôt, ươt

1. Tập đọc phụ âm cuối

xົດ: đọc là ột
ໂxດ: đọc là ôt
xອດ: đọc là ot
ເxີດ: đọc là ơt
xຽດ: đọc là iêt
xວດ: đọc là uôt
ເxືອດ: đọc là ươt

2. Đánh vần

- ມົດ: ມອ-xົດ-ມົດ
  Mốt: mo+ột=mốt
- ໂດດ: ດອ-ໂxດ-ໂດດ
   Đột: đo+ôt=đột
- ປອດ: ປອ-xອດ-ປອດ
  Pọt: po+ot=pọt
- ເບີດ: ບອ-ເxີດ-ເບີດ
  Pợt: po+ơt=pợt
- ຂຽດ: ຂອ-xຽດ-ຂຽດ
  khiệt: Kho+iêt=Khiệt
- ກວດ: ກອ-xວດ-ກວດ
   Cuột: Co + uôt- cuột
- ເຮືອດ: ຮອ-ເxືອດ-ເຮືອດ
   Hượt: Ho+ướt=Hượt

3. Tập đọc
    

ມົດ ແປງລົດ ຈົດຈຳ

 ກະໂດດ ເລກໂຈກ ປະໂຫຍດ

ແມງງອກ ປອດໄພ ມອດໄຟ

ລະເບີດ ເປີດປະຕູ ສະເດີດ

ຂຽດ ລະອຽດ ສີສຽດ

ຫວດ ຕຳຫຼວດ ກວດກາ

ເຮືອດ ນໍ້າເຟືອດ ຂ້າເຮືອດ

 


4. Đọc theo đoạn văn

- ແມງງອດໂຕໃຫຍ່ກວ່າມົດ ປາຍຫາງຂອງແມງງອດມີໄລ ແລະ ມີພິດ, ມົດບາງຊະນິດກໍມີພິດ ແຕ່ພິດບໍ່ຮ້າຍແຮງຄືແມງງອກ.
- ເອື້ອຍໄປຕະຫຼາດ ເພື່ອຊື້ສີສຽດ ນວດ ແລະ ຢາຂ້າເຮືອດ, ແມ່ເອາະປາກະເດີດ ແລະ ຂຽດໃສ່ຜັກອີ່ເລີດ.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 2615 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat