Học phí

LỚP

 TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

THƯỜNG

1,5 giờ/buổi
3 buổi/tuần

(hoặc 2g15p/buổi
2 buổi/tuần)

Căn bản Căn bản 1

5,000,000 đồng

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Căn bản 2

5,000,000 đồng 48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Trung cấp

Trung cấp 1

6,000,000 đồng 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Trung cấp 2

6,000,000 đồng

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Cao cấp

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
để được tư vấn chi tiết.

CẤP TỐC

3 giờ/buổi
3 buổi/tuần

Căn bản

15,000,000 đồng

108 tiết - 81 giờ - 9 tuần

Trung cấp

16,000,000 đồng 108 tiết - 81 giờ - 9 tuần

Cao cấp

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
để được tư vấn chi tiết.

GIAO TIẾP 100% VỚI
GV NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

GIAO TIẾP - DU LỊCH

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

KHÓA HỌC ONLINE

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

HỌC 1 KÈM 1

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
- Khóa offline: Giảm 20% học phí
- Khóa online: Giảm 30% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

* Để nhận ưu đãi cho các khóa học: Học 1 kèm 1, Giao tiếp - Du lịch, Học với giáo viên người nước ngoài, vui lòng liên hệ Hotline: 1900 2615 để được tư vấn thêm.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat