Học phí

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ CĂN BẢN

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

LỚP CẤP TỐC
108 giờ - 12 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

Căn bản

15,000,000

13,500,000 12,000,000

LỚP THƯỜNG
36 giờ - 8 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Căn bản 1

5,000,000

4,500,000 4,000,000
Căn bản 2

5,000,000

4,500,000 4,000,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
90 giờ - 10 tuần/khóa, 3 buổi/tuần, 3h/buổi

Trung cấp

16,000,000

14,440,000 12,800,000

THƯỜNG
45 giờ - 10 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Trung cấp 1

6,000,000

5,400,000 4,800,000
Trung cấp 2

6,000,000

5,400,000 4,800,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

Vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Để nhận học phí và ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat