Học phí

LỚP

 TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

THƯỜNG

1,5 giờ/buổi
3 buổi/tuần

(hoặc 2g15p/buổi
2 buổi/tuần)

Căn bản Căn bản 1

5,000,000 đồng

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Căn bản 2

5,000,000 đồng 48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Trung cấp

Trung cấp 1

6,000,000 đồng 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Trung cấp 2

6,000,000 đồng

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Cao cấp

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
để được tư vấn chi tiết.

CẤP TỐC

3 giờ/buổi
3 buổi/tuần

Căn bản

15,000,000 đồng

108 tiết - 81 giờ - 9 tuần

Trung cấp

16,000,000 đồng 108 tiết - 81 giờ - 9 tuần

Cao cấp

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
để được tư vấn chi tiết.

GIAO TIẾP 100% VỚI
GV NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

GIAO TIẾP - DU LỊCH

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

HỌC QUA SKYPE

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

HỌC 1 KÈM 1

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

- Miễn phí giáo trình học.

- Giới hạn số lượng học viên mỗi lớp.

- Ưu đãi học phí dành cho học viên đăng ký theo nhóm.

Chi tiết chương trình ưu đãi, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat