Bài 8: Phụ âm cuối am, ịm, im, ựm, ưm,ụm, um,ệm, ẹm, em

1. Tập đọc phụ âm cuối 

xາມ: đọc là am
xິມ: đọc là ịm
xີມ: đọc là im
xຶມ: đọc là ựm
xືມ: đọc là ưm
xຸມ: đọc là ụm
xູມ: đọc là um
ເxັມ: đọc là ệm
ແxັມ: đọc là ẹm
ແxມ: đọc là em

2. Đánh vần

- ງາມ: ງອ-xາມ-ງາມ
   ngam: ngo+am=ngam
- ພິມ: ພອ-xິມ-ພິມ
    phịm: pho+ịm=phịm
- ຊີມ: ຊອ-xີນ-ຊີມ
   Xim: xo+im=xim
- ຂຶມ: ຂອ-xຶມ-ຂຶມ
     Khựm: kho+ựm=khưm
- ລືມ: ລອ-xືມ-ລືມ
    Lưm: lo+ưm=lưm
- ມຸມ: ມອ-xຸມ-ມຸມ
    Mụm:Mo+ụm=mụm
- ດູມ: ດອ-xູມ-ດູມ
    Đum:đo+um=đum
- ເຕັມ: ຕອ-ເxັມ-ເຕັມ
    Tệm: to+ệm=tệm
- ແລັມ: ລອ-ແxັມ-ແລັມ
     Lẹm:lo+ẹm=lẹm
- ແຄມ: ຄອ-ແxມ-ແຄມ
    Khem: kho+em=khem

3. Tập đọc
 

ໝາກຂາມ ຄຳຖາມ ສວຍງາມ

ບົດພິມ ຕີຂິມ ຍິ້ມງາມ

ຖືຄີມ ກິນອີ່ມ ຊີມແກງ

ເຄັ່ງຂຶມ ປຶ້ມຮູບ ພຶມພຳ

ດື່ມນໍ້າ ລືມຖົງ ຕື່ມອີກ

ແມງມຸມ ສຸມໄຜ່ ເສື້ອຄຸມ 

ຈູບປວກ ກະດູມ ອູ້ມນ້ອງ

ກົ້ນເຂັ້ມ ເລັມກິນ ເຕັມໃຈ

ສະແຕັມ ກະແລັມ

ແຕ້ມຮູບ ແຄມໜອງ ໂຮງແຮມ


4.Tập đọc theo đoạn văn

- ປູ່ຈັນມັກຍິ້ມ ແລະມັກເລົ່ານິທານ, ເພິ່ນບໍ່ກຽດຄ້ານ ແຕ່ມັກຫຼົງລືມ ມື້ໜຶ່ງປູ່ນັ່ງອ່ານປື້ມຈົນລືມເວລາພັກຜ່ອນ.
- ຂ້ອຍຍັງຈື່ໄດ້ວ່າ ຕອນອາຍຸເຈັດຂວບລຸງມາຢາມ ແລະໄດ້ຊື້ເກີບຄູ່ໜຶ່ງມາຕ້ອນຂ້ອຍ, ລຸງມອບເກີບ ໂອບກອດຂ້ອຍຢ່າງອົບອຸ່ນ ທັງເວົ້າວ່າ ''ຕັ້ງໃຈຮຽນໜັງສືເດີ''. ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍລືມຄຳສອນຂອງລຸງ.
- ແມງມຸມມີແປດຂາ ມັນສາມາດດືງໃຍໂຕເອງອອກມາສານຕານ່າງໄວເຕັມຫວ່າງຕົ້ນໄມ້,ແມງໄມ້ທີ່ອ່ອນແອບິນມາຕຳຕານ່າງ ມັນຈະຕິດຈົນໄປບໍ່ໄດ້, ແມງມຸມຈຶ່ງໄຕ່ມາອູ້ມໄປກິນເປັນອາຫານ.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 7060 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat