Bài 6: Phụ âm cuối ăp, ap, ịp, ip,ựp, ưp, ụp, up

1. Tập đọc phụ âm cuối 

xັບ: đọc là ăp
xາບ: đọc là ap
xິບ: đọc là ịp
xີບ: đọc là ip
xຶບ: đọc là ựp
xືບ: đọc là ưp
xຸບ: đọc là ụp
xູບ: đọc là up

2. Đánh vần

- ຈັບ: ຈອ-xັບ-ຈັບ  
 Chắp: cho+ăp=chắp
- ກາບ: ກອ-xາບ-ກາບ
  Cạp: Co+ap=cạp
- ຕິບ: ຕອ-xິບ-ຕິບ
   Típ: to+ịp=típ
- ຖີບ: ຖອ-xີບ-ຖີບ
  Thịp: tho-ip= thịp
- ລຶບ: ລອ-xຶບ-ລຶບ
  Lứp: lo+ựp=lứp
- ຄືບ: ຄອ-xືບ-ຄືບ
   Khựp: kho+ưp=khựp
- ກຸບ: ກອ-xຸບ-ຄືບ
   Cúp: co+ụp=cúp
- ຮູບ: ຮອ-xູບ-ຮູບ
   Hụp: Ho+up=hụp

3. Tập đọc 
 

ພັບເຈ້ຍ, ຄຳນັບ ຈັບໄດ້

ອາບນໍ້າ ກາບໄຫວ້ ຫາບໄປ

ຕິບເຂົ້າ ນົກຈິບ ໄໝຫຍິບ

ລົດຖີບ ຫີບເຄື່ອງ ຮີບຮ້ອນ

ລຶບກະດານ ປ່າຕຶບ ຢາງລຶບ

ບົ້ງຄືບ ຫຼືບຝາ ນັກສືບ

ໃສ່ກຸບ ຊຸບຜັກ ປຸບບັບ

ໄຕ້ທູບ ບັ້ງສູບ ຖ່າຍຮູບ


4. Tập đọc theo đoạn văn

- ແມງສາບມັກລີ້ຢູ່ບ່ອນອັບຄີໃນແຈເຮືອນ. ແມ່ບອກວ່າຖ້າໃຜຈັບແມງສາບໃຫ້ຮີບລ້າງມືເພາະມັນມີພະຍາດ.
- ໝາບັກຕູບຄວັດເຂ່ຍໃນຮູ ມັນເຫັນໜູຄຸບເອົາປຸບປັບຈັບບໍ່ໄດ້ໜູຫຼີກຫຼົບໜີ ໝາດັງດີ ແລ່ນນໍສືບກິ່ນ ໜູ່ເຂົ້າຖິ່ນໜີພົ້ນປາກໝາ.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 2615 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat