Bài 9: Phụ âm cuối ợc, ơc, iêc, uôc, ươc

1. Tập đọc phụ âm cuối

- ເxິກ: đọc là ợc
- ເxີກ: đọc là ơc
- xຽກ: đọc là iêc
- xວກ: đọc là uôc
- ເxືອກ: đọc là ươc

2. Đánh vần

- ເດິກ:ດອ-ເxິກ-ເດິກ
    Đớc: Đo+ợc= đớc
- ເລີກ:ລອ-ເxີກ-ເລີກ
    Lợc: Lo+ơc= lợc
- ວຽກ:ວອ-xຽກ-ວຽກ
   Việc:Vo+iêc= việc
- ໝວກ:ໝອ-xວກ-ໝວກ
    Muộc: Mỏ+uôc=Muộc
- ເຜືອກ:ຜອ-ເxືອກ-ເຜືອກ
   Phược:Phỏ+ươc=phược

3. Tập đọc
 

ເຖິກ ນໍ້າເລິກ ກາງເດິກ

ເລີກ ຫງາຍເງີກ ເພີກໜີ

ຜຽກ ມາວຽກ ເສື້ອປຽກ

ໝວກ ເລກບວກ ສະດວກ

ເຜືອກ ເຊື່ອກຜຽກ ເປື້ອກໄມ້

 


4. Tập đọc theo đoạn văn

- ເອິກ ອີ ເອີ ເອີກ ສຽງໄກ່ຜູ້ໂອກປຸກເຮົາລູກແຕ່ເດິກເດີກ, ພໍ່ແມ່ຈະໄປວຽກຢູ່ນາ, ເຮົາລູກໜຶ້ງເຂົ້າເກືອ  ໝູ ແລະ ເກືອໄກ່

- ລຸງມາກໄປຕຶກແຫ ຢູ່ນໍ້າເລິກ ຖືກປາດຸກປັກມືພວກໄປຕິເຜືອກໄດ້ມາເອົາຫງ່ຽງປາດຸກອອກໃຫ້ລຸງມາກ.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 7060 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat