Bài 5: Phụ âm cuối ựng, ưng, ụng, ung, ệng, êng, ẹng, eng

1. Tập đọc phụ âm cuối vần

- xຶງ: đọc là ựng
- xືງ: đọc là ưng
- xຸງ: đọc là ụng
- xູງ: đọc là ứng
- ເxັງ: đọc là ệng
- ເxງ: đọc là êng
- ແxັງ: đọc là ẹng
- ແxງ: đọc là eng

2. Tập đánh vần

- ບຶງ: ບອ-xຶງ-ບຶງ
  Bo+ựng=bựng

- ອື່ງ:ອອ-xືງ-x່-ອື່ງ
    O+ưng+mây ệc=ừng

- ຈູງ-ຈອ-xູງ-ຈູງ
    Cho+ung=chung

- ດຸ້ງ-ດອ-xຸງ-x້-ດຸ້ງ
    Đo+ụng+mây thô=đụng

- ເບັງ-ບອ-ເxັງ-ເບັງ
    Bo+ ệng=bệng

- ເພງ-ພອ-ເxງ-ແພງ
    Pho+êng=phêng

- ແລັ່ງ-ລອ-ແxັງ-x່-ແລັ່ງ
    Lo+ẹng+mấyệc=lẹng

- ແດງ-ດອ-ແxງ-ແດງ
    Đo+eng=đeng

3. Tập đọc

ບຶງ ໜຶ້ງ ຈຶ່ງ

ອື່ງ  ຟືງມືງ

ກະດຸ້ງ ກາງມຸ້ງ

ຈູງ ພູສູງ 

ເບັງ ປາເຂັງ ເສັງ

ເພງ ໂຕເອງ ເກ່ງ

ກະແລັ່ງ ແບັງ 

ແຕງ ສະແດງ ແມງແຄງ

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 7060 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat