Bài 2 Số đếm

Đếm các    Chữ số        nắp chăm nuôn              ນັບຈຳນວນ
Số 0            o              sủn                      ສູນ
Số 1            ໑              nừng                     ໜຶ່ງ
Số 2            ໒              soỏng                    ສອງ
Số 3            ໓              sảm                      ສາມ
Số 4            ໔              sì                        ສີ່
Số 5            ໕              hạ                       ຫ້າ
Số 6            ໖              hôốc                     ຫົກ
Số 7            ໗              chết                      ເຈັດ
Số 8            ໘              pẹt                       ແປດ
Số 9            ໙              cậu                       ເກົ້າ
Số 10          ໑o              sịp                        ສິບ
Số 11                          sịp ết                     ສິບເອັດ
12                             sịp sỏng                   ສິບສອງ
13                             sịp sảm                    ສິບສາມ
14                             sịp sì                      ສິບສີ່
15                             sịp hạ                      ສິບຫ້າ
16                             sịp hốc                     ສິບຫົກ
17                             sịp chết                    ສິບເຈັດ
18                             sịp pẹt                     ສິບແປດ
19                             sịp cậu                     ສິບເກົ້າ
20                             xao                         ຊາວ
21                             xao ết                      ຊາວເອັດ
22                             xao sỏng                   ຊາວສອງ

30                             sảm sịp                     ສາມສິບ
31                             sảm sịp ết                  ສາມສິບເອັດ
32                             sảm sịp sỏng               ສາມສິບສອງ

40                             sì sịp                       ສີ່ສິບ
41                             sì sịp ết                    ສີ່ສິບເອັດ
42                             sì sịp sỏng                 ສີ່ສິບສອງ

50                             hạ sịp                       ຫ້າສິບ
51                             hạ sịp ết                    ຫ້າສິບເອັດ
52                             hạ sịp sỏng                 ຫ້າສິບສອງ

60                             hộc sịp                    ຫົກສິບ
61                             hộc sịp ệt                 ຫົກສິບເອັດ
62                             hộc sịp sỏng              ຫົກສິບສອງ

70                             chết sịp                   ເຈັດສິບ
71                             chết sịp ết                 ເຈັດສິບເອັດ
72                             chết sịp sỏng              ເຈັດສິບສອງ

80                             pẹt sịp                    ແປດສິບ
81                             pẹt sịp ết                 ແປດສິບເອັດ
82                             pẹt sịp sỏng              ແປດສິບສອງ
...
90                             cậu sịp                   ເກົ້າສິບ
91                             cậu sịp ết                ເກົ້າສິບເອັດ
92                             cậu sịp sỏng             ເກົ້າສິບສອງ

100                            nừng họi                ໜຶ່ງຮ້ອຍ
200                            sỏng họi                ສອງຮ້ອຍ

1000                           nừng phằn              ໜຶ່ງພັນ
2000                           sỏng phẳn              ສອງພັນ

10.000                         sịp phằn                ສິບພັນ
100.000                        nừng sẻn               ໜຶ່ງແສນ
200.000                        sỏng sẻn               ສອງແສນ
1.000.000                      nừng lạn                ໜຶ່ງລ້ານ
2.000.000                      sỏng lạn                 ສອງລ້ານ
1 tỷ                           nừng tự                  ໜຶ່ງຕື້

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 7060 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat