Bài 2: Các vấn đề Phụ âm cuối cần chú ý

  • ບັນຫາຄວນເອົາໃຈໃສ່​

- ອີງຕາມຫຼັກການທົ່ວໄປແລ້ວ, ໃນພາສາມີພະຍັນຊະຊະຈຳນວນໜຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ທັງເປັນຕົວແກນ ແລະຕົວສະກົດ, ສຳລັບພາສາລາວຂອງພວກເຮົາກໍມີລັກສະນະເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ເມື່ອອອກສຽງດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍຈົດສຽງແບບສາກົນ, ມີຕົວສະກົດບາງຕົວອາດຈະປ່ຽນດ້ວຍຕົວອື່ນໂດຍອອກຕາມສຽງຂອງມັນ ເຊັ່ນ
+ ''ບ'' ເປັນຕົວສະກົດແກນໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ |b| ແຕ່ເປັນຕົວສະກົດແມ່ນໃຊ້ |p| ແທນ.
      ຕົວຢ່າງ:​ ບາບ [bap]7 ກັບ[kap]7....
+ ''ດ'' ເປັນຕົວສະກົດແກນໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ |đ| ແຕ່ເປັນຕົວສະກົດແມ່ນໃຊ້ |t| ແທນ
     ຕົວຢ່າງ: ດາດ[da:t]5 ຊາດ[sa:t]5  ....
+ ''ຍ'' ເປັນຕົວສະກົດແກນໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ |nh| ແຕ່ເປັນຕົວສະກົດແມ່ນໃຊ້ |i| ແທນ
    ຕົວຢ່າງ:​ ຍາຍ[nha:i]5 ເມື່ອຍ [me:i].....
+''ວ'' ເປັນຕົວສະກົດແກນໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ |v| ແຕ່ເປັນຕົວສະກົດແມ່ນໃຊ້ |o||u|ເວລາເປັນຕົວຄວບໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ|o||u|
    ຕົວຢ່າງ: ເວົ້າ[vau] ລາວ[lao]3 ກວ່າ [kwa:].

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 2615 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat