Bài 10: Phụ âm cuối ai, ụi, ôi, oi, ơi, uôi, ươi

1. Tập đọc phụ âm cuối

- xາຍ: đọc là ai
- xຸຍ: đọc là ụi
- ໂxຍ: đọc là ôi
- xອຍ: đọc là oi
- ເxີຍ: đọc là ơi
- xວຍ: đọc là uôi
- ເxືອຍ: đọc là ươi

2. Đánh vần

- ຊາຍ: ຊອ-xາຍ-ຊາຍ
   Xai: Xo+ai=xai
- ປຸຍ: ປອ-xຸຍ-ປຸຍ
   Pụi: po+ụi=pụi
- ໂດຍ: ດອ-ໂxຍ-ໂດຍ
    Đôi: đo+ôi+đôi
- ຫອຍ: ຫອ-xອຍ-ຫອຍ
    Hỏi: hỏ+oi=hỏi
- ກ້ວຍ: ກອ-xວຍ-x້-ກ້ວຍ
    Cuội: Co+uôi+mây thô=cuội
- ເອື້ອຍ:ອອ-ເxືອຍ-x້-ເອື້ອຍ
    ượi: o+ươi+mây thô=ượi

3. Tập đọc
 

ກະຕ່າຍ ຜູ້ຊາຍ ຮ່າງກາຍ

ຂຸ່ຍ ຕຸ້ຍພີ ໃສປຸຍ

ໂຮຍ ໂພຍໄພ ໂດຍໄວ

ຫອຍ ອ້ອຍດຳ ໝານ້ອຍ

ກະບວຍ ຫວີກ້ວຍ ຖ້ວຍແກງ

ເຕີຍ ອ້າຍເຂີຍ ຊະເລີຍ

ເລື່ອຍໄມ້ ເອື້ອຍໃພ້ ໝາກເດືອຍ

 


4. Đọc theo đoạn văn

- ເວລາບໍ່ສະບາຍຕ້ອງໄປໂຮງໝໍ ຢ່າໃຊ້ຢາເອງ ໂດຍໝໍບໍ່ໄດ້ແນະນຳ. ຕ້ອງຮູ້ຈັກຮັກສາຮ່າງກາຍໃຫ້ຕຸ້ຍພີ ແລະ ແຂງແຮງຢູ່ສະເໜີ.

- ຂ້ອຍ ແລະ ເອື້ອຍເຄີຍຊ່ວຍວຽກພໍ່ແມ່ຢູ່ສະເໝີ, ຂ້ອຍລ້າງຖ້ວຍ ແລະ ເກືອເປັດເກືອໄກ່, ເອື້ອຍດັງໄຟໜຶ້ງເຂົ້າ ແລະ ຕົ້ມນໍ້າ.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 7060 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat