Bài 4: Đánh dấu x vào câu đúng

Đánh dấu x vào câu đúng

a) Từ “ກວດ” dùng nguyên âm nào

ກ. ສະຫຼະ ເxະ        ຂ. ສະຫຼະໂxະ        ຄ. ສະຫຼະ xັວ

b) Từ nào dùng nguyên âm xົວ

ກ. ບັວ           ຂ. ວັນ           ຄ. ຈັນ

c) Từ “ຫຼວງ” đánh vần thế nào

ກ. ຫຼອ – ອົວ – ງອ - ຫຼວງ

ຂ. ຫຼອ – ລົວ – ງອ – ຫຼວງ

ຄ. ຫຼົອ – ອົວ – ງອ – ຫຼວງ

d)  Từ ghép nào đều dùng nguyên âm xົວ

ກ. ເບິ່ງມວຍ         ຂ. ບົວບານ         ຄ. ປວດຫົວ

e) Từ nào dùng nguyên âm khác 2 từ còn lại

ກ. ກວນ           ຂ. ງົວ          ຄ. ຮັກ

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 2615 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat