Bài 3: Cách phát âm nguyên âm

Cách phát âm

xະ: Là nguyên âm a ngắn như âm ă trong ăn, ắt, ặt của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ặ nhưng ngắn hơn.

xາ : Là nguyên âm a dài, phát âm như âm của tiếng Việt 

xິ:  Là nguyên âm i ngắn như âm i trong inh, ích của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ị nhưng ngắn hơn.

xີ: Là nguyên âm i dài, phát âm như âm của tiếng Việt

xຶ: Là nguyên âm ư ngắn như âm ư trong ứt, ức của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ự nhưng ngắn hơn.

xື: Là nguyên âm ư dài, phát âm như âm ư của tiếng Việt

xຸ: Là nguyên âm u ngắn như âm u trong ung úc, ùng ục của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ụ nhưng ngắn hơn.

xູ:  Là nguyên âm u dài, phát âm như âm của tiếng Việt

ເxະ : Là nguyên âm ê ngắn như âm ê trong ênh ếch của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ệ nhưng ngắn hơn

ເx: Là nguyên âm e dài, phát âm như âm ê của tiếng Việt

ແxະ : Là nguyên âm e ngắn như âm e trong lẹ, nhẹ của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ẹ nhưng ngắn hơn

ແx: Là nguyên âm e dài, phát âm như âm của tiếng Việt

ໂxະ: Là nguyên âm ô ngắn như âm ô trong ông ốc, ồng ộc của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ộ nhưng ngắn hơn

ໂx: Là nguyên âm ô dài, phát âm như âm ô của tiếng Việt

ເxາະ: Là nguyên âm o ngắn như âm o trong ong óc, òng ọc của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ọ nhưng ngắn hơn

xໍ: Là nguyên âm o dài, phát âm như âm của tiếng Việt

ເxິ: Là nguyên âm ơ ngắn như âm ơ trong mợ, vợ của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ợ nhưng ngắn hơn

ເxີ: Là nguyên âm ơ dài, phát âm như âm ơ của tiếng Việt

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 2615 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat